Kaj je CNC stroj?

CNC stroj je računalniško podprt stroj za strojno izvajanje mehanskih del. CNC okrajšava prihaja iz angleškega izraza Computer Numerical Control. Izraz že sam po sebi nakazuje osnovni princip delovanja teh strojev. Gre torej za računalnik z numeričo podprtimi metodami. Za te poskrbi temu namenjeno programsko orodje, ki te stroje in njihove ključne komponente krmili in nadzira. Za premike orodja poskrbijo servo oziroma koračni motorji. Angleško so poimenovani servo and stepper motors. Osnovna elektronska enota CNC naprave se imenujejo CNC Controler in ga lahko razumemo kot nekakšna vmesna enota med računalnikom in servo oziroma koračnimi motorji, ki poskrbijo za pomike po vseh definiranih oseh CNC stroja.

Kakšen je princip delovanja CNC stroja?

Princip delovanja za CNC stroj je natančno obdelovanje materiala, ki je vpet z vpenjalni sistemom, ki zagotavlja, da je material oziroma objekt obdelave v fiksnem položaju. Obdelovanec se namesti na določeno mesto in tam ostane do konca obdelovanja. Najpogosteje zadostuje, da CNC stoj položaj orodja spreminja po treh osnovnih oseh, v smeri X, Y in Z. Seveda danes na tržišču obstajajo zelo napredni CNC stroji, ki omogočajo pomik orodja po več oseh, te omogočajo pomik celo do neverjetnih osem osi, najbolj napredni stroji pa omogočajo tudi pomik po več kot osmih smereh, ki jih mora podpirati CNC Controller. Za razliko od robotov, ki so prav tako računalniško krmiljeni stroji in se uporabljajo predvsem v proizvodnih linijah, imajo CNC stroji običajno obdelovanec pritrjen v komori in ga operater ročno namesti in odstrani iz obdelovalnega območja.

Kaj so glavni sestavni deli za CNC stroj?

Kot smo že omenili je računalniški program osnova za programiranje CNC stroja. Za izdelovanje načrta za obdelavo materiala se uporabljajo CAD-CAM programska orodja. Te risbe z načrtom, pretvorijo v G-kodo, ki jo razume CNC stroj.  V G-kodi se podajajo položaji osi, po katerih se premika glava stroja. Vsaka vrstica nam torej pove nov položaj osi stroja. Z M-kodo pa se določajo različne funkcije, ki se lahko nanašajo na start, stop, hitrost  pomika, menjavo orodja, odpiranje vrat komore in tako naprej. Eden od teh programskih orodij za CNC krmiljenje je Mach3 oziroma še bolje sodobnejša različica Mach4.

Ne gre zanemariti da je naslednja zelo pomembna komponenta mehanska konstrukcija stroja. Ta je za veliko natančnost in robustnost pri neskončnih ponovitvah pomikov osi izjemno pomembna. Predvsem je za natančnost in ponovljivost pomembna togost mehanske konstrukcije stroja. Zaradi velikih obremenitev so CNC stroji večinoma masivni in težki. Mehanske komponente za dolgo življenjsko dobo potrebujejo redno in skrbno vzdrževanje, v naprej določenih časovnih intervalih, prilagojenih na opravljene delovne ure stroja. Vzdrževanje pa mora biti pri proizvodnji tudi časovno skrbno načrtovano.

Vir: http://www.woodfloorsinseattle.com/kaj-je-cnc-stroj-osnovne-informacije/