Se vårt utvalg av metallurgiske produkter

Ark
Rør
Profiler, bjelker, vinkler
Stangstål
Verktøy- og spesialstål

Produksjon av produkter og understrukturer

Vi driver med metallbearbeiding. Vi har spesialisert oss på produksjon av svært komplekse og presise serieprodukter samt individuelle maskindeler og prototyper.

Katalog over stål og metallurgiske produkter

Ta en titt på ONLINE-katalogen over stål- og metallprodukter:
- Ark
- Varmvalset tykk plate
- Varmvalset tynnplate
- Rør
- Firkantede rør
- Rektangulære rør

Aktuelle nyheter

Grunnleggende typer CNC-maskiner

CNC-maskiner er vanligst i metall- og treindustrien, men i den senere tid har de i økende grad blitt brukt som 3D-skrivere til prototyping, noe som er i ferd med å bli

Mer "

Stål kommer til å fortsette å dominere markedet.

Her kommer metallurgi - metallurgi. En periode med en nærmest foraktfull holdning til den "skitne" og utviklingsmessig avskrevne metallurgien ser ut til å ha blitt etterfulgt av en periode med erkjennelse av at Slovenias fremtid tross alt vil være basert på

Mer "

Hva er en CNC-maskin?

En CNC-maskin er en datastyrt maskin for mekanisk bearbeiding. Forkortelsen CNC kommer fra det engelske begrepet Computer Numerical Control. Begrepet i seg selv antyder

Mer "