Se vårt utbud av metallurgiska produkter

Plåt
Rör
Profiler, balkar, vinklar
Stångstål
Verktygs- och specialstål

Tillverkning av produkter och understrukturer

Vi är verksamma inom metallbearbetning. Vi är specialiserade på tillverkning av mycket komplexa och exakta serieprodukter samt enskilda maskindelar och prototypdelar.

Katalog över stål och metallurgiska produkter

Kolla in ONLINE-katalogen över stål- och metallprodukter:
- Plåt
- Varmvalsad tjock plåt
- Varmvalsad tunnplåt
- Rör
- Fyrkantiga rör
- Rektangulära rör

Aktuella nyheter

Grundläggande typer av CNC-maskiner

CNC-maskiner är vanligast inom metall- och träindustrin, men på senare tid har de alltmer börjat användas som 3D-skrivare för prototyptillverkning, vilket blir allt vanligare

Mer "

Stål kommer att fortsätta att dominera

Här kommer metallurgi - metallurgi. En period av närmast föraktfull inställning till den "smutsiga" och utvecklingsmässigt avskrivna metallurgin tycks ha följts av en period av insikt om att Sloveniens framtid trots allt kommer att baseras på

Mer "

Vad är en CNC-maskin?

En CNC-maskin är en datoriserad maskin för mekanisk bearbetning. Förkortningen CNC kommer från den engelska termen Computer Numerical Control. Termen i sig antyder

Mer "